Der er 14 dages fuld returret på alle varer købt online, herunder også udsalgsvarer.


Vær opmærksom på, at vi kun tilbyder refundering af beløbet - ikke ombytning til anden vare. 

 

Hvis du ønsker at returnere din vare, skal du sikre dig følgende :
 
Returingen sker indenfor 14 hverdage fra du har modtaget din ordre
Alle items skal være i perfekt stand, dvs de må ikke være brugt eller vasket, og alle mærkater skal være intakte.
Alle varer skal returneres samlet i én pakke.

 
Du skal være opmærksom på, at det kan tage et par dage for os at behandle din returnering efter, at vi har modtaget den. Returnering af varer står for din egen regning, derfor vil der blive trukket 50 kroner fra det pågældende returbeløb.


Den tid, det tager, fra vi tilbagebetaler beløbet til det fysisk er retur på din konto, afhænger alene af din kreditkortudsteder, men bør maximalt udgøre en periode på 2 måneder alt afhængigt af korttype. I tilfælde af at modtageren af varerne ikke er den samme som den person, som den, der har foretaget købet, vil beløbet blive krediteret den konto, der tilhører indehaveren kreditkortet.


Tilbagebetaling sker i samme valuta som købet er foretaget i. Potentielle tab som følge af valutakursudsving vil ikke blive refunderet. I det tilfælde, hvor et køb er foretaget med et gavekort eller tilgodebevis, vil et nyt blive udstedt. 

 

Bemærk, at vi kun accepterer returneringer fra det land, hvor forsendelsen blev sendt til, dvs. blev forsendelsen eksempelvis sendt til Frankrig, kan vi kun acceptere returnering fra samme land. Bemærk venligst, at forsendelsesomkostninger ikke vil blive refunderet.

 

For yderligere oplysninger om returnering, se venligst vores " handelsbetingelser "